โรคที่เกิดจากการดำน้ำ

DCS :เกิดจากการมีฟองอากาศที่ขยายตัวขึ้นเมื่อขึ้นสูงผิวน้ำ อาการที่เกิดขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ฟองอากาศอยู่ตามส่วนของร่างกาย

BAROTRAUMA :เกิดจากการหดหรือขยายตัวของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่มีอากาศอยู่ ซึ่งเกิดจากการดำน้ำลงหรือการลอยตัวขึ้นทำให้อวัยวะเหล่านั้นได้รับการบาดเจ็บเกิดอาการต่าง ๆ ขึ้นตามตำแหน่งนั้น ๆ

AGE :เกิดจากสภาวะปอดฉีกขาดขณะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ ทำให้อากาศภายในปอดเข้าไปอุดตันในระบบ ไหลเวียนเลือดเกิดอาการหมดสติ อาการทางสมอง อัมพาต และอาจเสียชีวิตได้

ผลของฟองอากาศที่มีต่อร่างการ

 • กดทับเนื้อเยื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด
 • เกิดปฏิกริยาต่อส่วนประกอบของเลือด ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือด เกิดภาวะเลือดข้น

  อาการของ Decompression Sickness

 • อาการของระบบกล้ามเนื้อและผิวหนัง จะมีอาการคัน มีผื่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ บวม
 • อาการของระบบประสาท มีอาการตามัว ปวดศีรษะ คลื่นใส้ อาเจียน เวียนศีรษะ เสียการทรงตัว ชา อัมพาต ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ หมดสติ
 • อาการของระบบหายใจ มีอาการเหนื่ย แน่นหน้าอก ใจสั่น หยุดหายใจ

  ขั้นตอนการรักษา

 • ณ จุดเกิดเหตุ ให้นอนราบ ให้ความอบอุ่น หายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%
 • การพยาบาลเบื้องต้น ดูแลการหายใจ การทำงานของหัวใจ ให้สารน้ำ ทำแผล หายใจด้วยออกซิเจน 100% ตลอดการเดินทางเพื่อส่งต่อไปยังห้องปรับอากาศ
 • การรักษาด้วยห้องปรับอากาศ
  ก่อนจะนำส่งผู้ป่วยเข้าห้องปรับบรรยากาศจะต้องเตรียมผู้ป่วย คือ เปลี่ยนชุดที่เหมาะสม ดูแลเรื่องสารน้ำที่ให้ต่อร่างกาย ทำแผล หากไม่สามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้ก็ต้องใส่สายสวนปัสสาวะ
  การรักษาด้วยห้องปรับบรรยากาศ ก็คือการให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจน 100% ภายใต้ความกดดันสูง โดยจะมีเจ้าหน้าทีดูแลอยู่ภายในห้องปรับรรยากาศตลอดเวลา

  ภาวะปอดฉีกขาดจากการขยายตัวของอากาศ

 • สภาวะปอดฉีกขาดจากความกดดันทำให้อากาศไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ ดังนี้
   เข้าสู่กระแสเลือด (Arterial gas Embolism) ทำให้เกิดอาการรุ่นแรง หมดสติเมื่อขึ้นมาสู่ผิวน้ำ หยุดหายใจและอาจเสียชีวิตได้
   -อยู่ในช่วงเยื่อหุ้มปอด ทำให้หายใจติดขัด เหนื่อย
   -อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณ ไหปลาร้า
   -อยู่บริเวณคอ มีอาการเจ็บคอ เสียงเปลี่ยน

  การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง Hyperbarc Oxygen Therapy สามารถนำมาประยุกต์ใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • กลไกที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย

   -เพิ่มปริมาณออกซิเจนต่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ขาดเลือด
   -เพิ่มการสร้างหลอดเลือดใหม่ โดยเฉพาะบริเวณที่ขาดเลือด
   -เร่งการสร้างเนื้อเยื่อและกระดูก
   -ช่วยเม็ดเลือดขาวในการกำจัดเชื้อโรค
   -ลดการบวมของแผล
 • โรคที่รักษาได้ผล เช่น

   -แผลจากโรคเบาหวาน
   -แผลจากการขาดเลือด
   -การอักเสบจากการฉายรังสี
   -ช่วยการเตรียมเนื้อเยื่อในการผ่าตัดปะเนื้อเยื่อ
   -แผลบอบช้ำจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
   -แผลติดเชื้อของกระดูก
   -แผลไฟไหม้
   -ผู้ป่วยสำลักควันพิษ
   -มาเลเรีย
   -แผลติดเชื้อที่กระจกตาดำ

  : มนัส ไวอาษา ,นาวาเอก.เวชศาสตร์ใต้น้ำ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กิตติวรรณ.2528