โปรแกรมการวางทุ่นปี 2550
  • หมู่เกาะอาดัง/ราวี 13-18 มีค.
  • หมู่เกาะตะรุเตา/เภตรา 25-27 มีค.
  • จังหวัดตรัง (เกาะมุก) 27-29 มีค.
  • จังหวัดภูเก็ต/กระบี่ 5-8 ต.ค
  • เกาะค้างคาว 19-24 ต.ค
  • หมู่เกาะสุรินทร์ 8-11 พย.
  • หมู่เกาะสิมิลัน 22-26 พย.
  • เขาหน้ายักษ์ 4-5 ธค.