วางทุ่นหมู่เกาะราชาน้อย ราชาใหญ่ หมู่เกาะพีพี ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2551

วันที่ 13 มกราคม 2551 ที่ฐานทัพเรือทัพละมุ พวกเราพร้อมออกเดินทาง การวางทุ่นครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมแรกออกเดินทางพร้อมเรือจุฬาภรณ์ 48 ออกเรือประมาณ 6.30 น และไปพบกับทีมที่สอง ที่ลงเรือ ต 221 จากฐานทัพเรือภูเก็ต แล้วไปพบกันที่เกาะราชาใหญ่ ทีมชุดที่สองได้ทำการสำรวจตำแหน่งก่อนวางทุ่นก่อนที่เรือวางทุ่นจะมาถึง วันนี้เราวางทุ่นบริเวณเกาะราชาน้อยและราชาใหญ่ จำนวน 4 ทุ่น (คืนนี้พักแรมที่อ่าวแค ....แถมท้ายด้วยอาหารค่ำอร่อย ๆ )

เช้าวันที่ 14 ที่เกาะราชา พวกเราถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ใครตื่นเช้าหน่อยก็ได้ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาด้านหน้า แต่เสียดายต้องรีบออกเดินทางจึงยังไม่ได้ชมความงามอย่างทั่วถึง .... ระยะทางยังอีกไกล ระหว่างเดินทางไปวางทุ่นเกาะไข่นอกไข่ใน เรือ ต 221 ก็มาสมทบ และนำส่วนล่วงหน้าไปก่อน ช่วงเช้าเราวางทุ่นบริเวณรอบเกาะไข่นอกและไขใน จำนวน 4 ทุ่น และในช่วงบ่าย ไปวางทุ่นบริเวฯ เกาะเสม็ด เกาะแดง เกาะด้ามหอก เกาะด้ามขวาน เกาะยาวาซำ เกาะยูง และเกาะไม้ไผ่ จำนวน 7 ทุ่น คืนนี้พวกเราต้องพักที่เกาะไม้ไผ่ ส่วนอาหารต้องนำสเบียงมาทำกันเองบนเกาะ ....อร่อยม๊ากมาก

เช้าตรู่ของวันที่ 15 บนเกาะไม้ไผ่ หลังจากทำธุระส่วนตัวแล้ว นพอ.บางนายก็เดินเล่น บางนายก็ออกกำลังกาย และบางนายยังอยู่ในถุงนอนริมหาดอยู่เลย พวกเราออกเดินทางแต่เช้า 6.00 น (ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนเรือ) มุ่งสู่อ่าวหยงกาเส็ม พีพีดอน และอ่าวมหยา... บริเวณนี้เคยได้วางทุ่นไว้แล้วแต่ตอนนี้เหลือแต่ฐานทุ่น พวกเราทำการค้นหาฐานทุ่น skin Dive(ช่วงนี้น้ำลง) เข้าไปในอ่าวแล้วนำทุ่นไปผูกทดแทน จำนวน 2 ทุ่น
ช่วงบ่ายของวันนี้ที่เกาะปิด๊ะนอก ให้นักดำน้ำจำนวน 4 นายทำการดำสำรวจหาฐานทุ่นเดิม ระหว่างการสำรวจหาฐานทุ่น บริเวณนี้ได้เจะกับปลาฉลามเสือดาว (ได้เจอแล้วตามหามานาน) จากนั้นก็เดินทางมาพักแรมที่ เกาะพีพีเลย์ คำคืนนี้มี นพอ.จำนวน 6-7 นายต้องการสำรวจท้องทะเลยามค่ำคืน...ว๋ววววววว ชั่งกล้าหาญจริง ๆๆ

หลังอาหารเช้าสุดหรูที่เกาะพีพี พวกเราต้องรีบออกเดินทางมุ่งสู่ หินหมูสังข์ เป็นทุ่นสุดท้ายสำหรับการเดินทางครั้งนี้ เรามีเวลาเหลือที่จะได้ นพอ.สำรวจโดยรอบของกองหินหมูสังข์ บริเวณนี้มีปะการังอ่อนมาก และมี ดอกไม้ทะเลเป็นดงเลย มีความหลากหลายของ ปลาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ที่เจ็งสุด ๆ ได้เห็นกระเบนนก ประมาณ 4 บินร่อนผ่านหน้าไป...ท้ายสุดของการเดินทาง นพอ.ได้ลงสำรวจเรือจม King cruiser wreck ...

ตำแหน่งทุ่นที่วางทุ่น Latitude / Longiude
เวลา สถานที่ Latitude longitude หมายเลขทุ่น ความลึก หมายเหตุ
13 มกราคม 2551
14.45 อ่าวเรือล่ม ก.ราชาน้อย ห่างฝั่งประมาณ 80 หลา 7 29.484 98 19.184 50/11 16 ม. แผนที่ปะการัง 313
15.45 อ่าวพม่า ก.ราชาน้อย ห่างฝั่งประมาณ 140 หลา 7 29.874 98 19.490 50/22 13.6 ม. แผนที่ปะการัง 313
17.40 อ้สคอนแค ก.ราชาใหญ่ ห่างฝั่งประมาณ 60 หลา 7 36.000 98 22.460 50/23 6.6 ม. แผนที่ปะการัง 312
18.00 อ่าวทือ ก.ราชาใหญ่ ห่างฝั่งประมาณ 180 หลา 7 36.300 98 22.701 50/24 18 ม. แผนที่ปะการัง 312
14 มกราคม 2551
09.25 ทิศเหนือของเกาะไข่นอก ห่างฝั่งประมาณ 170 หลา 7 53.894 98 30.959 50/25 13 ม. แผนที่ปะการัง 315
09.33 ทิศเหนือของเกาะไข่นอก ห่างฝั่งประมาณ 150 หลา 7 53.528 98 31.021 50/26 13 ม. แผนที่ปะการัง 318
10.04 ทิศตะวันตกของเกาะไข่นอก ห่างฝั่งประมาณ 120 หลา 7 53.544 98 30.745 50/27 14 ม. แผนที่ปะการัง 318
11.15 ทิศเหนือของเกาะไข่ใน ห่างฝั่งประมาณ 160 หลา 7 54.590 98 33.106 50/28 13 ม. แผนที่ปะการัง 318
13.15 ทิศใต้ เกาะเสม็ด ห่างฝั่งประมาณ 60 หลา 7 59.168 98 44.535 50/29 11 ม. -
13.32 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เกาะแดง ห่างฝั่งประมาณ 120 หลา 8 00.315 98 45.370 50/30 13 ม. -
14.15 ทิศตะวันออก เกาะด้ามขวาน 7 57.213 98 48.650 50/31 11.8 ม. -
14.39 ทิศเหนือ เกาะด้ามหอก 7 58.538 98 48.628 50/32 9.4 ม. -
15.09 ช่องเกาะยาวาซำ ห่างฝั่งประมาณ 60 หลา 7 56.842 98 46.751 50/33 13 ม. -
16.12 ทิศตะวันออก เกาะยูง ห่างฝั่งประมาณ 110 หลา 7 49.008 98 46.495 50/34 11.6 ม. แผนที่ปะการัง 318
16.40 ทิศตะวันออก เกาะไม้ไผ่ ห่างฝั่งประมาณ 300 หลา 7 49.122 98 48.022 50/35 8.6 ม. แผนที่ปะการัง 318
15 มกราคม 2551
08.17 อ่าวหยงกาเส็ม พีพีดอน ห่างฝั่งประมาณ 140 หลา 7 44.810 98 45.985 50/37 13.8 ม. แผนที่ปะการัง 316
10.10 อ่าวมหยา เกาะพระยานาค ห่างฝั่งประมาณ 180 หลา 7 40.690 98 48.020 50/38 11 ม. ทุ่นใหม่ฐานเดิม แผนที่ปะการัง 317
13.00 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เกาะปิด๊ะนอก ห่างฝั่งประมาณ 100 หลา 7 39.110 98 46.180 50/39 18.2 ม. ทุ่นใหม่ฐานเดิม แผนที่ปะการัง 317
16 มกราคม 2551
16.40 ทิศใต้ หินหมูสังข์ 7 47.805 98 37.617 50/40 24.5 ม. แผนที่ปะการัง 334,248


บันทึกการเดินทางโดย : 1159