การบริการบ้านพักรับรอง

 • กิจการอาคารรับรอง
  อาคารพักลักษณะห้องข้าราชการใน-นอกประจำการ กองทัพเรือ เข้าพักเองข้าราชการ จากหน่วยงาน อื่น / พนักงาน รัฐวิสาหกิจ เข้าพักเอง บุคคลทั่วไป /ครอบครัว / ญาติ หมายเหตุ
  อาคารรับรอง หมายเลข 1 2 ชั้น 1 ห้องนอน ปรับอากาศ 400.-บาท 500.-บาท 600.-บาท เข้าพักอาศัยไม่เกิน 4 คน
  อาคารรับรอง หมายเลข 2 2 ชั้น 2 ห้องนอน ปรับอากาศ / พัดลม 500.-บาท 600.-บาท 700.-บาท เข้าพักอาศัยไม่เกิน 5 คน
  อาคารรับรอง หมายเลข 3 ห้องชุดปรับอากาศ 300.-บาท 400.-บาท 500.-บาท เข้าพักอาศัยไม่เกิน 3 คน


  หมายเหตุ - อาคารรับรองหมายเลข 1 จัดสำหรับนายทหารผู้ใหญ่ หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ยศ เทียบเท่า นาวาโท ขึ้นไป

  -
  ติดต่อสอบถาม / สำรองห้องพัก / มัดจำค่าห้องพัก ( โทร./แฟกซ์ 0-76453-280 และมือถือ 089-730-8827 E- mail ; phaisarn.j@navy.mi.th )