ค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 2

ค่ายเยาวชน ปตท รักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 2 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550 โดย ปตท.ร่วมกับโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 ในการฝึกอบรม