ปล่อยหอยมือเสือ ปลาการ์ตูน และหอยเชล์ที่บริเวณเขาหน้ายักษ์ ครั้งที่ 2
สืบเนื่องจากโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลบริเวณเขาหน้ายักษ์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ พฤษจิกายน 2549 ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยประชาชนทั่วไป และนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ได้มีส่วนร่วม ในการ ปล่อยหอยมือเสือ จำนวน 100 ตัว ปล่อยปลาการ์ตูน จำนวน 100 ตัว และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ได้สำรวจและปล่อยหอยมือเสือ ปลาการ์ตูน รวมทั้งหอยเชล์ที่บริเวณเขาหน้ายักษ์ และอุทยานแห่งชาติท้ายเหมือง เพิ่มเติม