ร.ท ดรงค์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนกอนุรักษ์
 • สร้างจิตสำนึกและปฏิบัติ
 • อบรมเยาวชน
 • อบรมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์
 • สำรวจ วางทุ่น ทำความสะอาดและซ่อมแซมทุ่น
 • สำรวจปะการัง
 • อาคารศูนย์อนุรักษ์
 • แผนกทางน้ำ
 • พระอนุสาวรีย์
 • อุปกรณ์ดำน้ำ /เรือยาง /เครื่องยนต์
 • คลัง ๑ / ๒ / ๓
 • รักษาความปลอดภัย
 • ลานออกกำลังกาย