ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2552
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเลในช่วงปิดภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเป็นประจำระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาของเยาวชน และให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติท้องทะเลและสัตว์ทะเล และปลูกฝังจิตใต้สำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
8.00 น. นักเรียนเริ่มเข้ามาลงทะเบียนเหมือนเช่นปีก่อน รับนมและขนมพร้อมเสื้อเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 7 และให้เยาวชนเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมฝึกภาคสนาม
9.00 น . พล.ร.อ.เชาวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 7 กล่าวต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ในแต่ละวันจะมีเยาวชนประมาณ 50-60 คน / วัน

9.15 น . ร.ต .ดรงค์(ครูเมฆ)หัวหน้าชุด หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ(นสร.)มอบหมายให้ครูนุ้ย แนะนำวิธีการสวมชูชีพและการใช้อุปกรณ์ในการดำผิวน้ำโดยมีพี่เลี้ยง(นพอ.)ของแต่ละกลุ่มช่วยเหลือ

อนุรักษ์...อนุรักษ์...ทะเล!!! พร้อมแล้วออกเดินทางไปลงเรือจุฬาภรณ์ 48 (จภ.48)ณ ฐานทัพเรือพังงา

13.30 น. เยาวชนพร้อมสวมใส่เสื้อทีม เพื่อเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือภาค 3 "ลุงชัดเจน" บรรยายความเป็นมาและการดูแลเต่าเริ่มตั้งแต่การเก็บไข่เต่าจากเกาหูยง และนำมาอนุบาลที่ศูนย์ฯ พร้อมนำชมบ่อเต่าอายุต่าง ๆ จากนั้นเยาวชนอนุรักษ์ทะเลเยี่ยมชมเรือหลวงเจ้าพระยา โดยมีพี่ ๆ ของทหารเรือนำชมอาวุธประจำเรือ และห้องควบคุมเรือ
เสร็จภารกิจเยี่ยมชมแล้ว เยาวชนร่วมเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับปะการังและการอนุรักษ์ปะการัง ทำกิจกรรมวาดภาพที่พบเห็นในทะเล เขียนความประทับใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลและปะการัง จากนั้นคุณตาเชาวลิต(พล.ร.อ.เชาวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา) ได้มอบประกาศนียบัตร และรางวัลทุนการศึกษาแก่เยาวชนฯที่ชนะการประกวดวาดภาพ จำนวน 5รางวัล หลังจากพิธีปิดค่ายในแต่ละวัน เยาวชน ครูและผู้ปกครอง ครู (นสร.) และพี่เลี้ยง(นพอ.)ถ่ายรูปร่วมกัน อนุรักษ์...อนุรักษ์..ทะเล!!!!!!!


รวมภาพกิจกรรม
ลงทะเบียน /แบ่งกลุ่มสันทนาการ / สาธิตการใช้อุปกรณ์ เตรียมพร้อมลงเรือ จภ.48
ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเรือหลวง "เจ้าพระยา"

ครูฝึก
 ครูเมฆ  ครูนุ้ย  ครูเสือ
นพอ. พี่เลี้ยง
พี่เบริด์ นพอ.0121พี่มาด  นพอ.0337พี่แบ๊งค์ นพอ.0626พี่เอ๋ นพอ.06..
พี่ Golf  นพอ.0749พี่กานต์  นพอ.0762พี่จุ้ม  นพอ.09..พี่เปิ้ล  นพอ.0742
พี่กิ๊ฟ  นพอ.0954พี่อ้อม  นพอ.0956พี่โอ๋  นพอ.0???พี่นิ๋ง  นพอ.0958
พี่นา  นพอ.1159พี่น้อง Golf  นพอ.1352พี่ฟ้าและน้องอันดา
พี่เลี้ยงและผู้ช่วย
พี่เม็ก เพือนพี่มาด น้องปุ๋ยน้องกริด