ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการัง ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2551

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังได้มาพบกันอีกครั้ง เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเยาวชนจากโรงเรียนบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ระนอง และเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางค่ายฯ
8.00 น.เปิดลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อรุ่น ขนมและนมเป็นอาหารเช้า เมื่อทุกคนอยู่ในชุดเตรียมพร้อม เปิดพิธีการฝึกอบรมโดย พล.ร.อ.เชาวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในแต่ละวันจะมีเยาวชนประมาณ 60-70 คนเข้าร่วมกิจกรรม เราได้แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน จากนั้นเป็นหน้าที่ของ ครูนิต(ลุงนิต) ในการสอนวิธีการสวมชูชีพและการใช้อุปกรณ์ในการดำผิวน้ำโดยมีพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มช่วยเหลือ

พร้อม...พร้อม...อนุรักษ์...อนุรักษ์..แฮ้!!!!!!! พวกเราออกเดินทางจากศูนย์ฯเพื่อมาลงเรือจุฬาภรณ์ 48 ระหว่างการเดินทาง ลุงนิตทบทวนการใช้อุปกรณ์อีกครั้งเพื่อความคุ้นเคย พี่เลี้ยงจัดแต่ผมของเยาวชนฯหญิง ให้พร้อมสำหรับการลงดำผิวน้ำ

บริเวณพื้นที่กิจกรรมอนุรักษ์ปะการัง

กิจกรรมภาคบ่าย
หลังจากที่เยาวชนอนุรักษ์ปะการังได้อาบน้าแล้ว พวกเราพร้อมใจใส่เสื้อทีม เพื่อเยี่ยมชมเรือหลวงเจ้าพระยา และศูนย์อนุรักษ์เต่าของกองทัพเรือภาค 3 พี่ ๆ ทั้งสองแห่งน่ารักมากให้ความรู้เกี่ยวกับเรือและวงจรการอนุรักษ์เต่า !!!!!
เส็จภารกิจเยี่ยมชม พวกเรารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์อีกครั้ง ณ ศูนย์อนุรักษ์ฯ เยาวชนได้วาดภาพที่พบเห็นในทะเลและเขียนความประทับใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ จากนั้นคุณตา(พล.ร.อ.เชาวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา) ได้มอบประกาศนียบัตร และรางวัลทุนการศึกษาแก่เยาวชนฯที่ชนะการประกวดวาดภาพ จำนวน 3 รางวัล และราววัลชมเชย ในแต่ละวัน
อนุรักษ์...อนุรักษ์..แฮ้!!!!!!!