ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการัง
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังเป็นค่ายซึ่งศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ปะการังแก่เยาวชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆอย่างถูกวิธี ซึ่งปีหนึ่ง ๆ มีเยาวชน เข้าร่วมโครงการประมาณ 300คน โดยมี พล.ร.อ.เชาวลิต อิศรางกูล ณ อยุธยา เป็นประธานในการเปิดพิธีฝึกอบรมเชาวชน
การอบรมเยาวชนจะใช้เวลา 1 วัน ในช่วงเช้าเมื่อเยาวชนมาลงทะเบียนแล้ว เริ่มทยอยเข้าห้องประชุม พี่เลี้ยงจะแบ่งกลุ่มและแยกเยาวชนที่ว่ายน้ำเป็นและว่ายน้ำไม่เป็นออกจากกัน จากนั้น ครูจะสอนวิธีการส่วมใส่เสื้อชูชีพ และใช้อุปกรณ์ก่อนที่จะพาไปลงเรือจุฬาภรณ์ 48 ที่จอดคอยอยู่ที่ท่าเรือในฐานทัพเรือพังงา ระหว่างเดินทางบนเรือเรามีกิจกรรมสรรทนาการ ปลุกใจให้เยาวชนมีความกล้าและไม่กลัวน้ำ และฝึกทบทวนการการใช้งานอุปกรณ์ดำน้ำอีกครั้ง


สัตว์น้ำใต้ทะเลที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสาารถติดต่อได้ที่ สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-25740622-33 ต่อ 2502, 2509 e-Mail : to_karns1@yahoo.com