กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรม
 • กำหนดการสำรวจและวางทุ่น
 • ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ปะการัง 6-9 เมย.
 • 3 ธ.ค. 50 ปล่อยหอยมือเสือ ปลาการ์ตูน และหอยเชล์ที่บริเวณเขาหน้ายักษ์ และอุทยานแห่งชาติท้ายเหมือง
 • 12-14 ธันวาคม 2550 ค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 2
 • บรรยากาศการสอบคัดเลือก นพอ.รุ่น 13
 • อบรมเยาวชนรักษ์ปะการังครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 7 เม.ย. 51 ณ ศูนย์อนุรักษ์ใต้ทะเลจุฬาภรณ์ จ.พังงา
 • 24 เม.ย. 51 เปิดอบรม นพอ.รุ่น 13
 • 28 มิถุนายน 2551 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางทะเล ปล่อยปลาการ์ตูน และการวาง Reef Ballบริเวณเกาะแสมสาร 12 กรกฎาคม 2551 ครั้งที่ 2
 • 9 สิงหาคม 2551 โครงการ"รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่1"ประมวลภาพ ชุดที่ 1 และ ประมวลภาพชุด 2
 • ประมวลภาพโครงการอนุรักษ์ทะเลไทย 2551 นพอ.ในนามอาสากองทัพเรือ ร่วมทำกิจกรรม
 • 14 ก.พ. 52 ประมวลภาพทดสอบร่างการ นพอ.รุ่น 14
 • 4-7 เม.ย.52 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 7
 • บันทึกการเดินทาง
 • 2-3 กพ. 50 วางทุ่นที่เกาะบอน หมู่เกาะสุรินทร์ และทำการสำรวจสภาพทุ่นในบริเวณใกล้เคียง
 • 28-30 พ.ย. 50 วางทุ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสน เกาะค้างคาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน
 • 13-16 ม.ค. 51 วางทุ่นบริเวณเกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่
 • 23-25 ม.ค.52 สำรวจและซ่อมบำรุงทุ่นบริเวณพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน เกาะค้างคาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน