28-30 พ.ย 50 วางทุ่นบริเวณพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน เกาะค้างคาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน

ตำแหน่งวางทุ่น Lat/Long

  28 พ.ย 50 เวลา 8.00พร้อมออกเดินทาง มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง เดินเรือขนานไปกับชายฝั่งถึงบริเวณวางทุ่นลูกแรก หมายเลข 50/05 บริเวณเกาะกำน้อยเวลา 15.10 น รอบเกาะกำน้อย อีก 3 ทุ่นและทุ่นสุดในวันนี้หมายเลข 50/01 ที่เกาะค้างคาว เวลา 17.20 น. รวม 5 ทุ่น และนำเรือจอดบริเวณอุทยานแหลมสน คืนนี้ส่ง นพอ. 7 นายขึ้นพักบนฝั่งสมทบกับ นพอ.อีก 5 นายที่รออยู่
  เช้าตรู่ของวันที่ 29 เวลา 05.30 นพอ.ที่พักแรมบนฝั่งเตรียมพร้อมที่ชายฝั่งจำนวน 12 นาย รอเรือเล็กมารับ และเรือจุฬาภรณ์ 48 พร้อมออกเดินทางประมาณ 06.00 น .มุ่งสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ระหว่างทาง จะางทุนหมายเลข 50/06 บริเวณเกาะริเซริว ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ระหว่างการเดินทางพวกเราจะต้องเตรียมความยาวของเชือกเพิ่มเติมเนื่องจากจุดที่เราจะต้องวางทุ่นนั้นมีความลึก
  10.14 น.ทุ่นหมายเลข 50/06 ถูกปล่อยบริเวณเกาะริเซริว ที่ Lat 9 21.780 Long 97 52.697 ความลึก 34 เมตร (ที่นี่ ครูอนุญาติให้ นพอ.ได้ดำน้ำสำรวจบริเวณนี้ด้วย ..)
  ช่วงบ่ายของวันนี้ เดินทางต่อไปที่หมู่เกาะสุรินทร์ วางทุ่นอีก 8 ทุ่น หมายเลข 50/07 - หมายเลข 50/14 บริเวณทิศใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตอริล่า ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาตาชัย (3 ทุ่น) ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตาชัย (2ทุ่น ) ทุ่นสุดท้ายของวันนี้ถูกทิ้งเวลา 19.00 น. บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบอน หมู่เกาะสิมิลัน
  หลังจากภารกิจเสร็จสิ้นในวันนี้เรือจอดพักค้างคืนบริเวณหน้าเกาะสี่ หมู่เกาะสิมิลัย และอนุญาติให้ นพอ.ได้ดำ Night Dive บริเวณเกาะแปด
  เช้าตรู่ของวันที 30 พวกเราตืนนอนแต่เช้ามารอเรือที่ชายหาดของเกาะสี่ เพื่อรอเรือเล็กมารับ เช้านี้คลืนแรงมากเมื่อเรือเล็กมาถึงพวกเราก็รีบลงเรือแต่ก็ยังช้ากว่าคลืนที่แอบตามหลังและซัดเข้ามาแบบไม่เกรงใจ เมื่อเรือพร้อม คนพร้อม เตรียมทุ่นหมายเลข 50/15 เวลา 06.45 บริเวณหน้าเกาะห้าความลึกที่ 7.5 เมตร บริเวณนี้เรือนักท่องเที่ยวนิยมมาจอพักแรมเพื่อที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า ทุ่นสุดท้ายหมายเลข 50/17 บริเวณเกาะหูหยง เวลา 09.40 น. ภารกิจการวางทุ่นครั้งนี้เสร็จสิ้นพวกเราพร้อมเดินทางกลับและเรือเทียบท่าเวลาประมาณ 14.00 น.

ภาพรวมกิจกรรม

ตารางตำแหน่งการวางทุ่น

เวลา สถานที่ latitude Longitude หมายเลขทุ่น ความลึก/เมตร
28 พฤศจิกายน 2550 บริเวณโดยรอบอุทยานแหลมสน
15.00 เกาะกำใหญ่ 9 27.078 98 19.598 05/50 7.2
15.35 เกาะกำน้อย 9 25.965 98 21.067 04/50 6.6
16.20 - 9 29.208 98 22.976 03/50 4.4
16.44 - 9 30.968 98 21.128 02/50 2.8
17.20 เกาะค้างคาว 9 34.004 98 23.212 01/50 7.7
29 พฤศจิกายน 2550 บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์
10.14 บริเวณเการะริเซริว 9 21.780 98 01.290 06/50 34
12.14 ตอนใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ 9 22.815 97 52.697 07/50 8.5
13.00 ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตอริล่า 9 22.292 97 52.219 08/50 2.8
15.04 ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะตาชัย 9 04.632 97 48.867 09/50 6.1
15.15 ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะตาชัย 9 04.538 97 48.954 10/50 7
15.20 ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะตาชัย 9 04.679 97 48.795 11/50 6
15.40 ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตาชัย 9 04.596 97 48.477 12/50 14.5
15.50 ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตาชัย 9 04.357 97 48.502 13/50 12.5
19.00 ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบอน 8 49.489 97 47.854 14/50 40.1
30 พฤศจิกายน 2550 บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
06.45 บริเวณเกาะห้า หมู่เกาะสิมิลัน 8 34.217 97 38.603 15/50 7.5
09.40 เกาะหูหยง 8 29.104 97 38.938 17/50 10.5

บันทึกการเดินทางโดย : 1159