.
 • อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36
 • โครงสร้างและหน้าที่
 • เรือวางทุ่นจุฬาภรณ์ 48
 • บริการบ้านพักรับรอง
 • บรรยากาศการฝึก ฯ(ต่อ)& รับน้อง
 • บรรยากาศการฝึก นพอ. รุ่น 15
 • ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเลครั้งที่ 8
  :: 3 เมษายน 2553
  :: 4 เมษายน 2553
  :: 5 เมษายน 2553
  :: 6 เมษายน 2553
 • 4-11 ธ.ค. 52 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะรุเตา

  อ่านต่อ

 • โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการัง
 • โครงการนักเรียนดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์
 • โครงการวางทุ่น
 • ข้อมูลตำแหน่งการวางทุ่นจอดเรือ บริเวณทะเลอันดามัน ระหว่าง ปี 2550-2551
 • 22-25 ต.ค. 52 อุทยานแห่งชาติหาดแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน [ชุดที่ 1] [ชุดที่ 2] [ชุดที่ 3]
 • 12-15 พ.ย. 52 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา [ชุดที่ 1] [ชุดที่ 2] [ชุดที่ 3]
 • 13-16 ม.ค. 51 วางทุ่นบริเวณเกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่
 • 23-25 ม.ค.52 สำรวจและซ่อมบำรุงทุ่นบริเวณพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน เกาะค้างคาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน
 • 20-25 มี.ค.52 สำรวจและซ่อมบำรุงทุ่นบริเวณพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.สตูล
 • 8-11 พ.ค.52 สำรวจและซ่อมบำรุงทุ่นบริเวณพื้นที่เกาะรอก จ.กระบี่ - เกาะกระดาน จ.ตรัง


 • สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 02-553-8555 ต่อ 2509<BR>FAX 02-553-8589  
e-Mail : to_karns1@yahoo.com นพอ. community หน่วยส่งครามพิเศษทางเรือ

  สถานที่ติดต่อ
  สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ 02-553-8555 ต่อ 2509
  FAX 02-553-8589
  e-Mail : to_karns1@yahoo.com

 • โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใต้ทะเลบริเวณเขาหน้ายักษ์
 • โครงการปลูกประการัง
 • โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล
 • ความรู้เกี่ยวกับโรคใต้น้ำ
 • การค้นหาวัตถุใต้น้ำ
 • การวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง
 • ทำเนียบรุ่น